SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayın

5 Aralık 2012 Çarşamba

Ödenmiş SSK ve Bağ-kur primleri nasıl geri alınır? - SGK TOPTAN ÖDEME ALMA ŞARTLARI!

SGK primleri nasıl iade alınır? 

Bazen, çalışma hayatına ara veren veya bir süre Türkiye'de çalışmış yabancılar, SGK'ya ödedikleri primleri iade almaya çalışmaktadır. Prim iadesi konusu uygulamada "Toptan ödeme" olarak adlandırılmakta ve 5510 sayılı Yasa'da düzenlenmiş koşulların oluşması halinde sigortalı hissesinin tamamı toptan ödeme olarak ilgili kişiye iade edilmektedir. Yaşlılık sigortasından sigortalıya, yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan ödeme yapılması sağlanan haklardandır. 

5510 sayılı Kanun'un yaşlılık toptan ödemesi ve ihya başlıklı 31'inci maddesinde; 

"4'üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, (b) bendi kapsamında ise ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir. 

Bu kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu kanuna tabi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek bu kanunun uygulanmasında dikkate alınır" hükmü getirilmiş olup, prim iadesi her koşulda söz konusu değildir ve mutlaka aranan şartların oluşması gerekmektedir. 

Yaşlılık toptan ödemesi, 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının, (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olanlardan, 

a) Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan, 
b) Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, 
sigortalıya yapılır. 

Sigortalıların yaşlılık toptan ödemesinden yararlanabilmesi için kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının; 

- (a) bendi kapsamında bulunması halinde, çalıştığı işten ayrıldıktan, 
- (b) bendi kapsamında bulunması halinde, işyerini kapattıktan veya devrettikten, 

sonra örneği SGK tarafından hazırlanan dilekçe ile ilgili SGK müdürlüğüne başvurulması şarttır. Yapılacak, yaşlılık toptan ödemesinin tutarı, SSK'lı (yani 4/a'lı) için kendi adına işverenin bildirdiği hissesi kadar (%14 -işveren hissesi iade edilmez-), Bağ-Kur'lu (4/b'li) ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (%20) primlerinin her yıla ait tutarı, 

- Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, bu kanunla bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile çarpılarak bulunan tutarı, 

- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı, toptan ödeme şeklinde verilir. 

Sigortalı veya hak sahipleri dilerse, daha sonra geri aldıkları primlerini yasal faizi ile birlikte geri ödemek suretiyle ihya edebilir, yani tekrar canlandırabilirler. 

Sonuç olarak; sigortalının emeklilik yaşı gelmesine rağmen ödedikleri prim gün sayısı ve sigortalılık süresi emekli olmalarına yetmiyor ise ödenen primler toptan ödeme olarak sigortalıya ödenmektedir. Yani önce sigortalının Türkiye'de sigorta giriş tarihine göre emekli olma yaşını buluyoruz. Bu yaşı tamamladığı tarihte emekli olmak için aranan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi yeterli ise bu kişiye SGK yaşlılık aylığı bağlıyor. Eğer kişinin yaşı tamamladığı tarihte emekli olmak için aranan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi yeterli değil ise bu kez kişiye ödenen primler toplu olarak iade edilmektedir. Emeklilik yaşını tamamlamayan kişilere prim iadesi yapılmaz. 

İbrahim Işıklı - DÜNYA

1 soru 1 cevap

 1. 1 Ekim 1985 tarihinde SSK'lı oldum 1983 ve 1989 doğumlu iki çocuğum var doğum borçlanması yapabilir miyim?
 2. 1 Ekim 1996 SSK girişliyim ne zaman emekli olurum 15 yıl beni kapsıyor mu?
 3. 1 saatte jet emeklilik
 4. 1999 yılından önce memuriyet hizmetinden istifa edenlerin dikkatine - MEMURLARI ÜZEN GELİŞME!
 5. 2 Mart 1987 tarihinde stajyer olarak sigortaya girişim oldu ama işe başlama tarihim 1 Haziran 1987 tarihidir buna göre ne zaman emekli olabilirim?
 6. 20 Eylül 1997 tarihinde SSK'lı oldum 1993 yılında 19 ay askerlik yaptım nasıl emekli olabilirim?
 7. 2000 yılı öncesi emekli oldum İntibak zammı alabilecek miyim?
 8. 2001 yılından itibaren isteğe bağlı SSK'lı olarak primlerimi düzenli olarak ödedim SSK'dan emekli olabilir miyim?
 9. 2006 yılında sigortalı olanların emeklilik şartları
 10. 2022 sayılı Kanuna göre 65 Yaş Aylığı Rehberi
 11. 270 gün askerlik borçlanmasıyla 1 yıl erken emeklilik
 12. 3600 gün sayısını 24.05.2011 tarihinden sonra tamamlayacak olan kadın sigortalılar kaç yaşında emekli olacaklardır?
 13. 3600 prim gününden emekliliği hak edebiliyor muyum?
 14. 4447 sayılı yasaya tabi olmadan eski yasa şartlarıyla 3600 günden emeklilik
 15. Acaba 3600 günden emeklilik şartlarından yararlanabilir miyim?
 16. Ali ÖZTÜRK Ekonomist Emeklilik Danışmanlık Hizmetleri - SSK ve Bağ-kur
 17. Annemin maaşında eksik ödeme varsa bunu nasıl öğrenebilirim? - Eksik ödenen toplu parayı almak için nasıl bir yol izlemeliyim?
 18. Asgari ücretli eleman çalıştırana hapis tehlikesi - ŞÜKRÜ KIZILOT YAZDI!
 19. Askerlik Borçlanması yoluyla emeklilik hakkında 75 Soru 75 Cevap
 20. Askerlik borçlanması ile birlikte acaba emekliliği hak edebilir miyim?
 21. Askerlik süremi borçlanırsam emekli maaşıma katkısı olur mu?
 22. Askerliğini yedeksubay olarak 08.09.1999 tarihinden önce ifa edenlerin emeklilik hesabı nasıl yapılır?
 23. Banka sandıklarından emekli olanlar intibak yasasından faydalanabiliyor mu?
 24. Ben 3600 iş gününden 2011 yılında isteğe bağlıdan emekli oldum vefat eden babamın maaşını da alma şansım var mı?
 25. Doğum borçlanması SSK ilk işe giriş tarihimi geri çekerek erken emekli olmamı sağlar mı?
 26. Doğum borçlanması yaparsa emeklilik yaşı düşer mi?
 27. Doğum borçlanmasını şimdi mi yoksa emekliliğe yakın bir tarihte mi yapmak daha avantajlı olur?
 28. Emekli Aylığı Hesabında Aylık Bağlama Oranının Etkisi Nedir?
 29. Emekli Sandığı Hizmetlerinde Artık İhyaya Gerek Yok - 5 İLA 10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN ESKİ MEMURLARIN DİKKATİNE!
 30. Emekli Sandığı'nda hizmeti ihya etmek ne anlama geliyor? - Yeni !!
 31. Emekli ikramiyesinin kıdem tazminatı şartlarına bağlanması ve 15 yıl fiili hizmet süresi ile emekli ikramiyesi alınması uygulaması kimler için geçerlidir?
 32. Emekli olacağım tarihe kadar tekrar sigortalı mı olacağım yoksa Genel Sağlık Sigortalısı mı olacağım?
 33. Emekli olmak için daha ne kadar prim ödemeliyim?
 34. Emekli olursam babamdan dolayı aldığım yetim maaşı kesilir mi?
 35. Emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelli vatandaşların dikkatine - EVİ OLANLAR OKUSUN!
 36. Emeklilik Hakkında 50 Haber
 37. Emeklilik için yaşı beklemek üzere işten ayrılacak olanların dikkatine!
 38. Emeklilik tarihi hesabında askerlik borçlanmasının fayda ve etkisi nasıl tespit edilir?
 39. Emeklilik ve Çalışma Hayatı Hakkında 62 Haber
 40. Emeklilik şartlarım nelerdir?
 41. En erken Nereden ve Nasıl Emekli olacağınızı Öğrenmek ister misiniz? - SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
 42. En erken hangi sosyal güvenlik Kurumundan emekli olacağınızı öğrenmek önemli bir bilgidir!
 43. En kısa zamanda nasıl emekli olabilirim? - Emeklilik için nasıl bir yol izlemeliyim?
 44. Engelli Emekliliği Hakkında Merak Edilen Sorulara Yanıtlar
 45. Engelli hakkıyla SSK'dan emekliye ayrılan bir şahıs basit usulde bir iş yeri açsa emekli maaşı almaya devam edebilir mi? - Yeni !!
 46. Erken Emeklilik Hakkında Cevaplanmış Sorular
 47. Eşimin prim günü kaç gün olacak ve ne zaman emekli olacak?
 48. Geriye dönük SSK prim boşluklarını toptan ödeyerek emekli olabilir miyim?
 49. Geriye dönük haklarımı istedim onlarda böyle bir şey olmaz haklarını elektriğe, suya ve ikramiyeye say diyorlar hakkımı nasıl alacağım?
 50. Geriye dönük toplu ödeme yaparak annem SGK'dan emekli olabilir mi? -Yeni !!
 51. Harika Kütük ve Ahşap Ev Resimleri - 25 FOTO
 52. Kaç yaşında emekli olabilirim? - Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum?
 53. Kendi isteğimle işten ayrıldığım takdirde kıdem ve ihbar tazminatı alabiliyor muyum?
 54. Kimler mezarda emeklilik olarak adlandırılan yasaya tabi değildir?
 55. Kıdem tazminatı hakkındaki tüm detaylar için tıklayın
 56. Maliye Bakanı asgari ücretin altında beyanda bulunan meslek gruplarını nasıl uyardı?
 57. Memurluktan istifa ederek ayrılıp SSK ve Bağ-Kurlu olarak çalıştıktan sonra hizmetleri birleştirerek emekli olanların emekli ikramiyesi alma şartları
 58. Mevcut yasalara göre ne zaman emekli olabilirim?
 59. Normal ne zaman 3600 günden ne zaman olurum?
 60. SGK resmi internet sitesi www.sgk.gov.tr en çok hangi bölümler ilgi görüyor? - SGK WEB SİTESİ 6 MİLYAR 127 MİLYON HİT ALDI!
 61. SGK'dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alarak emeklilik yaşımı beklemek üzere işten ayrılabilir miyim? - Yeni !!
 62. SSK dosyasında Bağ-kur hizmetlerini birleştirme - Bağ-kur dosyasında SSK hizmetlerini birleştirme - EMEKLİLİK ÖNCESİNDE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 63. SSK primim gerçek maaşımdan düşük gösteriliyor bu durumda kıdem ve ihbar tazminatımı neye göre ve nasıl almam gerekmektedir? - Yeni !!
 64. SSK primlerim 4/A ve 35/A olarak geçiyor emeklilikte yer altı indiriminden ne kadar faydalanabiliyorum?
 65. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Haberleri
 66. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Haberlerine gelen Okuyucu yorumları - www.emeklilikhaber.com
 67. SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hakkında 71 Soru 71 Cevap
 68. SSK'dan emekliyim özel bir sektörde SSK'lı olarak çalışıyorum bunu SGK'ya bildirmem gerekiyor mu?
 69. SSK'lı olarak çalışmaya devam edersem emekli aylığım düşer mi?
 70. Sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 1981 olup SSK'ya 2700 gün Bağ-Kura 950 gün prim ödemesi olan eşim ne zaman emekli olabilir?
 71. Sigortalı işe başladığım günden itibaren 8.128 gün prim ödemem var ne zaman emekli olabilirim?
 72. TSK'da astsubay olarak çalışıyorum ne zaman emekli olacağımı bildirir misiniz?
 73. Toplam 9.166 gün primim var ne zaman emekli olabilirim?
 74. Türkiye ve Almanya'da yüzbinlerce satılık ve kiralık ev, yazlık, işyeri ve arsa ilanı! - Yeni !!
 75. Yaşım dolduğunda Bağ-Kur'dan mı yoksa SSK'dan mı emekli olurum? -Yeni !!
 76. Yeni SGK ve Emeklilik Haberlerini okumak için www.emeklilikhaber.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 77. Yeni kanuna göre ne zaman emekli olabilirim?
 78. Yer altı işçisi olarak madende çalışanların emeklilik şartları - Yeni !!
 79. Yurtdışı borçlanması yaparak emeklilik hakkında 58 Soru 58 Cevap
 80. Yurtdışı sigorta tescil tarihini Türkiye'de SGK başlangıcı olarak saydırmak mümkün mü? - Yeni !!
 81. Yüksek kazanç üstünden SSK primi öderken düşük kazanca geçmek emekli aylığını düşürür mü?
 82. Yüzde 43 vergi indirim hakkı aldım ne zaman emekli olabilirim?
 83. Çalışanları işten attıracak sözler - İŞYERİNDE DİKKATLİ OLUN!
 84. Çalıştığım şirketi üzerime devraldım primlerimi halen SSK'ya yatırmaktayım SSK'lı olarak emekli olmamda bir mahsur olur mu?
 85. İntibak zamları ne zaman yatıyor? - İNTİBAK HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA YANITLAR!
 86. İntibak zammında emeklilik başvuru tarihinin önemi - EMEKLİLER BU AYRINTIYA DİKKAT!
 87. İşçi maaşını düşük gösterip SSK primini asgari ücretten yatıran işverenlerin dikkatine - BU YARGITAY KARARI EMSAL OLACAK!

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com